Phone

0184-411844

Email

info@fysiotherapie-sliedrechtwest.nl

Adres

Maaslaan 8, 3363 CJ Sliedrecht

Vergoeding, verzekering en particulier

Aanvullende verzekering

De behandeling voor fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Of u aanvullend verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen, verwijzen wij u graag naar uw polisvoorwaarden. Behandelingen gedeclareerd uit de aanvullende verzekering worden niet verrekend met uw eigen risico. Fysiotherapie Sliedrecht West heeft contracten met alle zorgverzekeraars, mits u aanvullend verzekerd bent kost een fysiotherapiebehandeling niets extra’s.

Particulier tarief 2021

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan komen de kosten voor behandeling voor eigen rekening. 

1000          Zitting fysiotherapie                                         €34.00

1001          Zitting fysiotherapie aan huis                          €40.00

1002          Zitting fysiotherapie in instelling                    €40.00

1200          Zitting manuele therapie                                 €38.00

1400          Eenmalig consult / echo consult                     €75.00

1864          Screening, intake en onderzoek                     €40.00

1870          Intake en onderzoek na verwijzing                 €40.00

1960          No show                                                            €31.00

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen onder de 18 jaar zijn verzekerd vanuit de basisverzekering voor 9 behandelingen per jaar (en zo nodig kan een verlenging worden aangevraagd voor nogmaals 9 behandelingen). Voor specifieke indicaties gelden aparte voorwaarden.

Chronische fysiotherapie (uit de basisverzekering)

Voor enkele specifieke aandoeningen kunt u aanspraak maken op chronische fysiotherapie of fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Voor deze aandoeningen heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. Staat uw diagnose op de chronische lijst, dan kunnen verschillende varianten van de vergoeding worden gehanteerd. De behandelingen welke worden vergoed vanuit de basisverzekering komen wél in rekening (jaarlijks) van uw eigen risico!

– Chronische aandoeningen die staat op de ‘chronische lijst fysiotherapie’

De eerste 20 behandelingen dient u (éénmalig) zelf te betalen of vergoedt krijgen uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de gestelde diagnose is een duur van één jaar of meer van toepassing. 

– Artrose heup of knie.

Maximaal 12 behandelingen oefentherapie. Deze diagnose kan slechts éénmaal worden toegepast.

– Etalagebenen/Claudicatio Intermittens

Maximaal 37 behandeling gesuperviseerde looptraining. 

– Longtraining/COPD

Wisselend per jaar en per gestelde zorgzwaarte (tussen de 3 en 70 behandelingen per jaar).

Heeft u vragen over de vergoeding over uw persoonlijke situatie, neem gerust contact met ons op!