Telefoon

0184-411844

Email

info@fysiotherapie-sliedrechtwest.nl

Adres

Maaslaan 8, 3363 CJ Sliedrecht

Vergoeding, verzekering en particulier

Aanvullende verzekering

De behandeling voor fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u vinden of u aanvullend verzekerd bent én voor hoeveel behandelingen. Behandelingen gedeclareerd uit de aanvullende verzekering worden niet verrekend met uw eigen risico. Fysiotherapie Sliedrecht West heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Mits u aanvullend verzekerd bent, kost een fysiotherapiebehandeling niets extra’s.

Via https://zorgverzekeringskaart.nl/ kunt u alle polisvoorwaarden inzien van zowel basis- als aanvullende verzekeringen.

Particulier tarief 2024

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie (of deze volledig heeft verbruikt) komen de kosten voor behandeling voor eigen rekening. De kosten voor de behandeling dienen direct voldaan te worden middels pinbetaling.

1000          Zitting fysiotherapie                                        €44.00

1001          Zitting fysiotherapie aan huis                         €60.00

1002          Zitting fysiotherapie in instelling                    €60.00

1200          Zitting manuele therapie                                 €60.00

1111         Zitting CRAFTA (kaak)                                 €60.00

1400          Eenmalig consult / echo consult                     €85.00

1864          Screening, intake en onderzoek                     €65.00

1870          Intake en onderzoek na verwijzing                 €65.00

1871          Intake en onderzoek aan huis      €70.00

1872          Intake en onderzoek in instelling                     €70.00

1960          No show *                                                        €44.00

* Het ‘no-show-tarief’ wordt in rekening gebracht wanneer een afspraak niet 24 uur vooraf aan de behandeling wordt afgemeld. Deze factuur kan niet ingediend worden bij de verzekering.

Rapportage aan derden

Wanneer een rapportage wordt opgevraagd door derden, bijvoorbeeld een letselschade rapportage, dan zijn hier kosten aan verbonden. Een korte rapportage kost €60.00 en een uitgebreide rapportage kost €120.00.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen onder de 18 jaar zijn verzekerd vanuit de basisverzekering voor 9 behandelingen per jaar (en zo nodig kan een verlenging worden aangevraagd voor nogmaals 9 behandelingen). Voor specifieke indicaties gelden aparte voorwaarden.

Behandeling aan huis

Wanneer het voor u niet (meer) mogelijk is om naar de praktijk te komen, is behandeling aan huis mogelijk. Dit kan nodig zijn na bijvoorbeeld een operatie. Voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing van de (huis)arts nodig. Behandelingen aan huis kunnen gepland worden in overleg (in regio Sliedrecht).

Chronische fysiotherapie (uit de basisverzekering)

Voor enkele specifieke aandoeningen kunt u aanspraak maken op chronische fysiotherapie of fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Voor deze aandoeningen heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. Staat uw diagnose op de chronische lijst, dan kunnen verschillende opties van vergoeding worden gehanteerd. De behandelingen welke worden vergoed vanuit de basisverzekering komen wél in rekening (jaarlijks) van uw eigen risico!

– Chronische aandoeningen die staat op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ De eerste 20 behandelingen dient u (éénmalig) zelf te betalen of worden vergoedt uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de gestelde diagnose is een duur van één jaar of meer van toepassing. 

– Artrose heup of knie. Maximaal 12 behandelingen oefentherapie. Deze diagnose kan slechts éénmaal worden toegepast.

– Etalagebenen/Claudicatio Intermittens Maximaal 37 behandeling gesuperviseerde looptraining. 

– Longtraining/COPD Wisselend per jaar (start/vervolg) en per gestelde zorgzwaarte (tussen de 3 en 70 behandelingen per jaar).

Heeft u vragen over de vergoeding over uw persoonlijke situatie, neem gerust contact met ons op!