Telefoon

0184-411844

Email

info@fysiotherapie-sliedrechtwest.nl

Adres

Maaslaan 8, 3363 CJ Sliedrecht

Sinds 1 januari 2017 is de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. 

​Op https://www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling/  staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.