Telefoon

0184-411844

Email

info@fysiotherapie-sliedrechtwest.nl

Adres

Maaslaan 8, 3363 CJ Sliedrecht

  • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysiotherapie Sliedrecht West (FSW) draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie en/of het aantal verbruikte zittingen.
  • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. FSW is anders genoodzaakt de kosten voor deze behandeling bij u in rekening te brengen (zie tarieven).
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk en de praktijktoegang te ontzeggen.
  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. FSW draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw eigendommen in en rond het pand.
  • Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie op te volgen.
  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
  • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF.